8. februar innføres nye regler for EU-kontroll

Fra 8. februar i år er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret på kjøretøyet som bestemmer nå det skal EU-kontrolleres, opplyser Iver Kojedahl. For kjøretøy registrert før 8. februar innføres overgangsordning og den to måneder lange «nådetiden» fjernes.

Iver Kojedahl og Jon Olav Fjeldseth.
Kundemottaker Iver Kojedahl og mekaniker/teknisk leder Jon Olav Fjeldseth orientering om de nye reglene for EU-kontroll som trer i kraft 8. februar 2019.

– De nye reglene for EU-kontroll vil fra og med 8. februar ta utgangspunkt i registreringsdato. For kjøretøy som allerede har en kontrollfrist, innføres det overgangsordning og fristen for kontrollen blir betydelig strengere.

Første EU-kontroll etter fire år

For den som registrerer en helt ny bil etter 8. februar, vil fristen for EU-kontroll være fire år etter datoen for førstegangsregistrering, deretter annethvert år.

Hvilket tall som er det siste på skiltet, skal ikke lenger være retningsgivende med tanke på når kjøretøyet ditt skal EU-kontrolleres.

Alle nye biler som registreres fra og med 8. februar får EU-kontroll-innkalling basert på førstegangs registreringsdato. (Foto hentet fra Nissan Norge)

Overgangsordning

Den som allerede eier en bil før 8. februar, beholder den gamle kontrollfristen i en overgangsperiode før den fases over i nytt regelverk. De nye reglene vil da slå inn etter at neste kontroll er gjennomført.

Det betyr at dersom du i dag har en bil der nummeret på skiltet slutter på 8, skal den kontrolleres og godkjennenes innen utgangen av august. Velger du å EU-kontrollere bilen før ferien, f.eks. i mai, vil neste frist for EU-kontroll være mai om to år. Det blir altså siste gjennomførte EU-kontroll som vil bestemme tidspunkt for neste.

Samme kontrollintervall – fristen er endelig – «nådetiden» fjernes

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år. Kjøretøy over 7.500 kg skal kontrolleres hvert år.

Det blir imidlertid slutt på den to måneder lange «nådetiden» som til nå har vært praktisert ved at bileierne får to måneder «slingringsmonn» etter kontrollmåneden. Det er viktig å merke seg!

Samtidig stilles det også nye krav til oss som skal utføre kontrollen, sier Iver Kojedahl. Og etter hvert skal også traktorer på EU-kontroll, men det er først fra 2021.

Jon Olav Fjeldseth er teknisk leder og mekaniker.

Nye krav til kontrollørene

Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen. I dag er det primært krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Ifølge Statens vegvesen er målet at dette skal gi en mer likeverdige og kvalitativt bedre kontroll. Det blir en egen overgangsordning for de som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere i dag.

415 kontroller i fjor

I 2018 hadde verkstedet vårt 310 biler inne til førstegangs EU-kontroll, sier Kojedahl. – I tillegg hadde vi 105 etterkontroller.

Vi på Kongsvinger Auto er godkjent til å foreta EU-kontroller av person- og varebiler inntil 3500 kg.  Våre mekanikere er kontinuerlig på kurs og tilegner seg ny kompetanse. Vi er med andre ord godt forberedt på regelendringene, sier Kojedahl.

BESTILL DIN NESTE EU-KONTROLL HER